KAFOUNTINE I SENEGAL I 2018

KAFOUNTINE I SENEGAL I 2018

 
 ZIGUINCHOR I SENEGAL I 2018

ZIGUINCHOR I SENEGAL I 2018

 
 VIA ZIGUINCHOR I SENEGAL I 2018

VIA ZIGUINCHOR I SENEGAL I 2018

 
 
 BUBAQUE ISLAND I GUINEA BISSAU I 2018

BUBAQUE ISLAND I GUINEA BISSAU I 2018

 
 MERZOUGA I MOROCCO I 2017

MERZOUGA I MOROCCO I 2017

 
 TERJIT I MAURITANIA I 2017

TERJIT I MAURITANIA I 2017

 SAINT-LOUIS I SENEGAL I 2017

SAINT-LOUIS I SENEGAL I 2017

 IRON ORE TRAIN I MAURITANIA I 2017

IRON ORE TRAIN I MAURITANIA I 2017

 SAINT-LOUIS I SENEGAL I 2017

SAINT-LOUIS I SENEGAL I 2017

 TABASKI I DAKAR I SENEGAL I 2017

TABASKI I DAKAR I SENEGAL I 2017

 EDWARD I BANJUL I THE GAMBIA I 2017

EDWARD I BANJUL I THE GAMBIA I 2017

 ATAR I MAURITANIA I 2017

ATAR I MAURITANIA I 2017

 NOUAKCHOTT I MAURITANIA I 2017

NOUAKCHOTT I MAURITANIA I 2017

 
 MERZOUGA I MOROCCO I 2017

MERZOUGA I MOROCCO I 2017

 
 LAMIN I THE GAMBIA I 2017

LAMIN I THE GAMBIA I 2017

 LAMIN I THE GAMBIA I 2017

LAMIN I THE GAMBIA I 2017

 SAINT-LOUIS I SENEGAL I 2017

SAINT-LOUIS I SENEGAL I 2017

 NOUAKCHOTT I MAURITANIA I 2017

NOUAKCHOTT I MAURITANIA I 2017

 NOUAKCHOTT I MAURITANIA I 2017

NOUAKCHOTT I MAURITANIA I 2017

 NOUAKCHOTT I MAURITANIA I 2017

NOUAKCHOTT I MAURITANIA I 2017

 NOUAKCHOTT I MAURITANIA I 2017

NOUAKCHOTT I MAURITANIA I 2017

 VIA LAAYOUNE I WESTERN SAHARA I 2017

VIA LAAYOUNE I WESTERN SAHARA I 2017

 
 VIA LAAYOUNE I WESTERN SAHARA I 2017

VIA LAAYOUNE I WESTERN SAHARA I 2017

 
 BANJUL I THE GAMBIA I 2017

BANJUL I THE GAMBIA I 2017

 BANJUL I THE GAMBIA I 2017

BANJUL I THE GAMBIA I 2017

 MONEY OVER ALL PROBLEMS I BANJUL I THE GAMBIA I 2017

MONEY OVER ALL PROBLEMS I BANJUL I THE GAMBIA I 2017

 BANJUL I THE GAMBIA I 2017

BANJUL I THE GAMBIA I 2017

 SAINT-LOUIS I SENEGAL I 2017

SAINT-LOUIS I SENEGAL I 2017

 SAINT-LOUIS I SENEGAL I 2017

SAINT-LOUIS I SENEGAL I 2017

 ATAR I MAURITANIA I 2017

ATAR I MAURITANIA I 2017

 DAKAR I SENEGAL I 2017

DAKAR I SENEGAL I 2017

 LAKE RETBA I SENEGAL I 2017

LAKE RETBA I SENEGAL I 2017

 
 MERZOUGA I MOROCCO I 2017

MERZOUGA I MOROCCO I 2017

 
 MOROCCO I 2017

MOROCCO I 2017

 SAINT-LOUIS I SENEGAL I 2017

SAINT-LOUIS I SENEGAL I 2017

 CHINGUETTI I MAURITANIA I 2017

CHINGUETTI I MAURITANIA I 2017

 MALASANA I MADRID I 2017

MALASANA I MADRID I 2017

 
 NEAR IQUITOS I PERU I 2017

NEAR IQUITOS I PERU I 2017

 
 
 AMAZON RIVER I PERU I 2017

AMAZON RIVER I PERU I 2017

 
 IQUITOS I PERU I 2017

IQUITOS I PERU I 2017

 
 PURIM I BROOKLYN I NEW YORK I 2016

PURIM I BROOKLYN I NEW YORK I 2016

 
 CHINATOWN I NEW YORK I 2016

CHINATOWN I NEW YORK I 2016

 BROOKLYN I NEW YORK I 2016

BROOKLYN I NEW YORK I 2016

 VARANASI I INDIA I 2015

VARANASI I INDIA I 2015

 GRUNGE PUNK RAP I INDIA I 2015

GRUNGE PUNK RAP I INDIA I 2015

 
 CONEY ISLAND I NEW YORK I 2011

CONEY ISLAND I NEW YORK I 2011

 
 ARCTIC MONKEYS I NEW YORK I 2011

ARCTIC MONKEYS I NEW YORK I 2011

 ARCTIC MONKEYS I NEW YORK I 2011

ARCTIC MONKEYS I NEW YORK I 2011

 WHITNEY MUSEUM I NEW YORK I 2011

WHITNEY MUSEUM I NEW YORK I 2011

 
 BROOKLYN I NEW YORK I 2011

BROOKLYN I NEW YORK I 2011

 MOMA I NEW YORK I 2010

MOMA I NEW YORK I 2010

 NEW YORK I 2010

NEW YORK I 2010

 NEW YORK I 2010

NEW YORK I 2010

 LETICIA I COLOMBIA I 2010

LETICIA I COLOMBIA I 2010

 LETICIA I COLOMBIA I 2010

LETICIA I COLOMBIA I 2010

 
 BOGOTA I COLOMBIA I 2010

BOGOTA I COLOMBIA I 2010